Gezondheidopstellingen
Opstellingen.nl
Workshops - Familieopstellingen - Organisatieopstellingen
© Margreeth van Haaften 2001 - 2006
Opstellingen.nl          Maltaplantsoen 9          1339WK ALMERE          tel: 036-8486366          email: info[at]opstellingen.nl          website: www.opstellingen.nl
Inleiding
 
Als je ontdekt dat je chronisch of ernstig ziek bent dan loopt het vertrouwen dat je in je lichaam hebt een grote deuk op. Je lichaam functioneert niet meer zoals je dat gewent bent. Het is alsof een vriend waar je altijd op hebt kunnen bouwen je opeens als een baksteen heeft laten vallen. Gevoelens van angst, boosheid en teleurstelling komen naar boven. Hoe ga je met die gevoelens om?
De artsen en specialisten zorgen voor de juiste behandeling van je lichaam. Maar wie helpt je om te gaan met alle emoties die er naar boven komen? Hoe fijn zou het zijn om vrede te kunnen sluiten met je lichaam?
 
Margreeth van Haaften is psycholoog. Zij begeleidt mensen in het omgaan met hun ziekte. Zij helpt mensen om tijdens of na hun ziekte weer vertrouwen te krijgen in hun lichaam. Natuurlijk is dit geen simpel proces. Het is een weg met bergen en dalen maar uiteindelijk is het een hele opluchting.
 
U kunt kiezen uit twee vormen van begeleiding; U kunt deelnemen aan een workshop Gezondheidopstellingen of U kunt kiezen voor individuele begeleiding. Op deze pagina leest u meer over de workshop. Als u meer wilt weten over de individuele gesprekken dan klikt u op de betreffende pagina.
 
 
Workshop "Gezondheidopstellingen"
 
De workshop helpt u om gevoelens ten aanzien van uw ziekte een plek te geven. Gevoelens van angst, frustratie, boosheid of verdriet worden minder hevig en u wordt rustiger van binnen.
Aan het begin van de workshop maakt u kennis met de manier van werken door middel van kleine oefeningen. Daarna krijgen een paar deelnemers de gelegenheid om wat dieper op hun persoonlijke situatie in te gaan. De begeleider stelt wat vragen aan degene die zijn persoonlijke situatie inbrengt. Daarna nodigt deze deelnemer andere deelnemers uit om aspecten ten aanzien van zijn of haar situatie te vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld een representant voor 'de ziekte' of voor 'de vermoeidheid’. De deelnemer kiest ook iemand uit om hem of haar zelf te vertegenwoordigen. Daarna stelt hij of zij de representanten op in de ruimte en gaat als toeschouwer aan de kant zitten. De representanten worden uitgenodigd te vertellen wat zij in hun positie ervaren. Uit de onderlinge verhouding en uit hetgeen ze vertellen wordt duidelijk op welke manier de deelnemer belemmerd wordt. Van hieruit kan gezocht worden naar een positie waar de deelnemer in zijn eigen kracht komt en meer rust vindt ten aanzien van de ziekte. Ook wanneer u zelf geen persoonlijke situatie inbrengt, zult u veel herkennen in de opstelling van andere deelnemers. De opstellingen van anderen kunnen u belangrijke inzichten geven.
 
Een praktijkvoorbeeld
 
Tamara is een jonge vrouw, zij is behandeld voor kanker. Tijdens de workshop vertelt Tamara dat zij na afloop van de behandeling van haar ziekte nog steeds veel last heeft van vermoeidheidsklachten. Ze vindt het lastig om met die vermoeidheidsklachten om te gaan. In een opstelling vraagt zij een andere deelnemer of deze haar vermoeidheid wil representeren. Zij geeft haar vermoeidheid een plek in de ruimte door de persoon ergens neer te zetten. Daarna neemt zij zelf een positie in ten opzichte van de persoon die haar vermoeidheid representeert. Na verloop van tijd verplaatst de persoon die haar vermoeidheid representeert zich een paar passen naar achteren, verder van Tamara af. De representant van de vermoeidheid vertelt dat zij zich schuldig voelt naar Tamara. Voor Tamara voelt het beter nu er wat meer afstand is ten opzichte van de vermoeidheid.
Reactie van Tamara na de workshop: “Het was heerlijk dat mijn representant mijn vermoeidheid wilde zijn. De vermoeidheid was meteen even weg en het was fijn er van een afstand naar te kunnen kijken. Ik ben er anders naar gaan kijken, het niet alleen rationeel maar ook gevoelsmatig geaccepteerd dat vermoeidheid bij mij hoort, het negatieve gevoel kunnen loslaten.”
 
Praktische informatie
 
Deze workshop wordt op aanvraag verzorgd voor groepen mensen die te maken hebben met chronische of ernstige ziekten (Bijvoorbeeld voor patiëntenverenigingen). Indien u als individu geïnteresseerd bent in deze workshop dan kunt u mogelijk op eigen initiatief een groep (minimaal 6 personen) geïnteresseerden bij elkaar krijgen. Voor meer informatie over de kosten, de duur van de workshop en andere vragen kunt u contact opnemen met Margreeth van Haaften (036-8486366).

U kunt ook een opstelling over uw gezondheid doen tijdens de reguliere workshops familieopstellingen die een keer per maand in Amersfoort gegeven worden. U ben vrij om zelf een onderwerp te kiezen waarover u een opstelling wilt doen tijdens deze workshops.