Supervisieopstellingen
voor coaches of therapeuten
Opstellingen.nl
Workshops - Familieopstellingen - Organisatieopstellingen
© Margreeth van Haaften 2001 - 2006
Opstellingen.nl          Maltaplantsoen 9          1339WK ALMERE          tel: 036-8486366          email: info[at]opstellingen.nl          website: www.opstellingen.nl
Inleiding

De supervisieopstellingen zijn ontstaan uit het systemisch werk van Bert Hellinger. Hij ontwikkelde als eerste de familieopstellingen; een methode waarin het probleem van een cliënt bekeken wordt vanuit het totale systeem waarbinnen hij/zij leeft en werkt. Bij supervisieopstellingen wordt vanuit dezelfde visie gewerkt. Bij een supervisieopstelling is het de coach of therapeut die een werkvraag inbrengt met betrekking tot één van zijn cliënten. De workshopbegeleider bespreekt de vraag van de coach of therapeut en gebruikt de supervisieopstelling om de coach/therapeut inzicht te laten krijgen in waar
het proces met de client vastgelopen is.


Twee typen supervisieopstellingen

Bij een supervisieopstelling kunnen twee uitgangspunten gekozen worden: ofwel de coach/therapeut wil meer inzicht krijgen in het systeem van zijn cliënt (wat speelt er precies?) waardoor hij beter in staat is zijn cliënt te ondersteunen in zijn proces ofwel de coach/therapeut wil meer inzicht krijgen in zijn eigen positie met betrekking tot de cliënt waardoor hij kan achterhalen vanuit welke rol hij zijn cliënt het best tot dienst kan zijn.


Inzicht in het systeem van de cliënt

Wanneer een coach/therapeut wil achterhalen wat maakt dat de cliënt vasthoudt aan zijn probleem-gedrag dan gaat het volgens Hellinger bij systemische problematiek altijd om loyaliteit. De cliënt wordt ergens in zijn probleem gedreven door loyaliteit voor iets of iemand in zijn systeem. Wanneer de coach/therapeut oog krijgt voor deze loyaliteit, zal hij op een andere manier naar de cliënt en zijn probleem gaan kijken. Daarna blijkt het niet zo veel meer uit te maken welke methode de coach/therapeut toepast om zijn cliënt verder te helpen; het is niet noodzakelijk dat de coach/therapeut zelf met de methodiek van (familie-)opstellingen kan werken.


Inzicht in de eigen positie als coach/therapeut

In sommige situaties raakt de coach/therapeut te veel betrokken in het systeem van de cliënt. De coach/therapeut kan zo zonder het te weten een pion worden in het systeem van de cliënt. Dit roept negatieve gevoelens of irritatie op bij de cliënt. Wanneer dit gebeurt, zal de cliënt bewust of onbewust wegen vinden om zijn probleemgedrag in stand te houden.
Voor de coach/therapeut is het in dit soort gevallen zeer verhelderend om tijdens een opstelling te zien welke positie hijzelf inneemt in het systeem van de cliënt. Tevens laat de begeleider de coach/therapeut ervaren welke alternatieve posities hij zou kunnen innemen. Soms komt tijdens de opstelling aan het licht dat de cliënt op geen enkele manier baat heeft bij het interveniëren van welke coach of therapeut dan ook.


Hoe werkt een supervisieopstelling?

De coach/therapeut brengt een werkvraag in over één van zijn cliënten. De begeleider vraagt de coach/therapeut naar feitelijke informatie over de cliënt en zijn systeem. Wanneer de begeleider voldoende informatie heeft, vraagt deze de coach/therapeut een ruimtelijke voorstelling te maken van het organisatiesysteem of het familiesysteem waartoe de cliënt behoort. De coach/therapeut vraagt deelnemers uit de workshop om representant te zijn voor de cliënt en voor andere leden van diens systeem. Indien het om een opstelling gaat over de positie van de coach/therapeut wordt eveneens een representant voor hemzelf gekozen. Daarna geeft hij hun een plaats in de ruimte. Daarbij volgt de coach/therapeut zijn gevoel of zijn intuïtie. Het is fascinerend te merken dat de representanten hierdoor vanzelf toegang krijgen tot de gevoelens en de onderlinge verhoudingen van diegenen die zij representeren. De opstelling maakt patronen zichtbaar die zich voordoen in het systeem van de cliënt. De supervisieopstelling kan op deze manier iets zichtbaar maken van wat de coach/therapeut kan bijdragen aan het proces van de cliënt. Meestal heeft het zien van de opstelling een groot effect op de coach/therapeut. Deze zal zijn cliënt in sommige gevallen met compleet andere ogen bekijken. Een vastgelopen veranderproces kan op deze manier weer in beweging gebracht worden.


Enthousiast geworden over supervisieopstellingen?

'Opstellingen.nl' verzorgt workshops supervisieopstellingen voor organisaties, beroepsverenigingen en intervisiegroepen. Een workshop kan een hele of een halve dag in beslag nemen of kan uit een aantal opeenvolgende sessies bestaan; dit wordt in overleg met de opdrachtgever afgestemd. Voor meer informatie over deze workshops neemt U contact op met Margreeth van Haaften: 036-8486366.